Príbehy a zamyslenia

  O tom, že sa vzkriesený Ježiš zjavil aj ženám, ktoré ho nasledovali počas jeho života, rozpráva evanjelista Ján. „Ráno, prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu,“ uvádza evanjelista (porov. Jn 20, 1). Tma je tu pre Jána symbolom pre vinu...
  je najdôležitejším liturgickým slávením. Veď umučenie, smrť, zmŕtvychvstanie Pána, je vnútornou silou kresťanskej viery, prameňom spásy, základom všetkých liturgických slávení. Táto najdôležitejšia a najstaršia výročná slávnosť sa spomína už od IV. storočia. Sv. Augustín (+ 430) hovoril...
  Pôstne obdobie nás pozýva mnohorakými spôsobmi sa otvárať pre Božie hodnoty. Oslovuje nás, aby sme sa utiahli od hluku sveta naučili sa hľadieť do svojho vnútra. Nie náhodou nám Cirkev kladie pred náš duchovný zrak postavu sv. Jozefa. Muža, ktorý žil z viery a ktorý sa rukami...
  Modlitba krížovej cesty nie je len príležitosť, ako si uvedomiť, že náš život je plný temných a boľavých skutočností. Je to predovšetkým jedinečný spôsob, ako všetko ťažké, čo prežívame, prepojiť s Kristom a s mocou jeho lásky, ako si uvedomiť, že na svoje životné ťažkosti nie sme sami....
  Známa je udalosť zo života spisovateľa Robinsona Jeffersa, ktorý si postavil kamennú Jastrabiu vežu na skalnatom myse Karmel na kalifornskom pobreží Tichého oceánu. Práve tam potom v samote vytvoril väčšinu svojich diel a začal nový tvorivý život. Životný zvrat...
  Uvedomili sme si niekedy v rannom zhone, čo pre nás znamená kríž, ktorý zdobí naše príbytky? Nosíme ho aj v podobe šperku či prívesku, týči sa na vežiach kostolov a často sa s ním stretávame pri cestách alebo na iných miestach. V Pôstnom období je nám...
  Pôstne obdobie je tiež časom, keď môžeme využiť rozličné možnosti, ako sa priblížiť k druhým. Prichádza mi na myseľ čínsky príbeh s názvom Zlodej sekery. Istý človek predpokladá, že mu susedov syn ukradol sekeru. Pozoruje ho, všíma si jeho chôdzu a iné pohyby. Tak sa...
  Žiť na púšti je pre človeka náročné a stojí to nemálo fyzických aj psychických síl. My kresťania sme práve v čase, v ktorom nás Ježiš osobne pozýva odísť s ním do púšte nášho duchovného života a stráviť s ním štyridsať dní v poznávaní seba, v počúvaní...
  Obdobie pôstu začína starovekým obradom udelenia popola. Toto gesto, ktoré by niektorí mohli považovať za zastarané, nás vedie k tomu, aby sme prehĺbili jeho zmysel a objavili jeho zvláštnu silu a dôsledok. Kladením popola na hlavu veriacich kňaz opakuje: „Pamätaj, že si...
  JA: Bože, môžem sa Ta niečo opýtať? BOH: Samozrejme JA: Sľúb mi, že sa nenahneváš... BOH: Sľubujem JA: Prečo si dopustil dnes na mňa toľko vecí...? BOH: Čo tým myslíš? JA: No, ráno som zaspal BOH: Áno... JA: Trvalo večnosť, kým mi naskočilo auto BOH: Aha... JA: K obedu som...
<< 33 | 34 | 35 | 36 | 37 >>

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 ruskov@abuke.sk