Liturgický prehľad a oznamy

08. - 14.03.2021

Na Slovensku platí od 5:00 hod. 1. januára 2021 
prísny zákaz vychádzania. 

Od tohto času sa sväté omše slúžia ako neverejné,
t.j. bez prítomnosti veriacich v kostole.

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 ruskov@abuke.sk