Liturgický prehľad a oznamy

07. - 13.06.2021

Sväté omše s účasťou veriacich

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 ruskov@abuke.sk