Liturgický prehľad a oznamy

17. nedeľa cez rok (26.07.2020)

  1. Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom:

Pondelok 3.8.: Ruskov - 17:00

Štvrtok 6.8.: Olšovany - 17:15; Ďurkov - 17:15

Piatok 7.8.: Vyšný Čaj - 16:45

  1. Spovedanie chorých:

Ďurkov, Olšovany – štvrtok 6.8. - 9:00

Ruskov, Vyšný Čaj - piatok 7.8. - 9:00

Chorých nahláste p. kostolníčke s presnou adresou a číslom domu, (prípadne tel. číslo)

  1. Cyklotúra:

29.7.2020 pozývame na cyklotúru, trasa: Dargov, odchod bude o 10:00 z farského dvora. Prosíme rodičov, aby zvážili náročnosť trasy pre deti - trasa pre náročných, povinnosť prilba, bicykel v dobrom stave.

  1. Ďurkov: z pohrebu † Štefana Juhása obetovali na kostol 125,- €. Pán Boh zaplať.

 

 

Naďalej platí pre účasť na bohoslužbách:

- vstup a pobyt iba s prekrytím horných dýchacích ciest,

- pri vstupe vydezinfikovať si ruky alebo použiť poskytnuté jednorázové rukavice,

- dodržiavať respiračnú etiketu – kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu,

- nepodávať si ruky – znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu 

- mať odstup od iných osôb aspoň 2 metre (neplatí pre členov spoločnej domácnosti).

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 magnifikat.ruskov@gmail.com