Spoločenstvá

 

"Ak budú dvaja z vás na zemi

jednomyseľne prosiť o čokoľvek,

dostanú to od môjho Otca,

ktorý je na nebesiach.

Lebo kde sú dvaja alebo traja

zhromaždení v mojom mene,

tam som ja medzi nimi."

 

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 ruskov@abuke.sk