Príbehy a zamyslenia

  V záhrade rástol bambus. Z roka na rok bol silnejší a krajší. Raz sa k nemu priblížil pán a povedal: − Drahý bambus, potrebujem ťa.“ − Pane, som pripravený. Urob so mnou, čo chceš! − odpovedal bambus radostne. A Pán na to: − Aby som s tebou...
  Betlehemskú hviezdu možno nájsť len skrze lásku ku všetkým tvorom, aj k tým najmenším   Ako určite viete, traja králi pochádzali z rôznych končín zeme. Dvaja boli bledej pleti, jeden tmavej. Traja králi sledovali na oblohe hviezdu, ktorá ich viedla. Avšak jednej noci...
  „Posaď sa,“ povedal mi Boh, „takže by si chcel so mnou urobiť interview?“ „Pokiaľ máš čas,“ odpovedal som. On sa na mňa pousmial popod fúzy a povedal: „Môj čas sa volá večnosť a je ho dostatok na čokoľvek, takže čo máš na srdci?“  „Čo by si ako otec odkázal svojím...
  „Prosím vás, nepokrčte to hneď!“ katechétka Gabika začala rozdávať deťom papiere a obálky. Listy papiera i obálky mali v pravom rohu pekné zlaté ornamenty a v ľavom pôvabného Ježiška v jasličkách. Filip na chvíľku zaváhal, kým vzal do rúk svoj list papiera....
  Keď sa narodil Ježiško, neboli všetci šťastní. Jeden muž bol rozčúlený a nervózny. Kráľom Herodesom, ktorého poverili Rimania spravovaním Palestíny, lomcovala žiarlivosť. Od troch kráľov sa dozvedel, že v Betleheme sa narodil kráľ. Zosnoval strašný plán: zabije všetky deti...
    Najvyšší veľkňaz mal zeleno-červeno-žltého papagája, ktorý sa volal Habakuk. Hovorilo sa o ňom, že je to veľký znalec zákona a prorokov, pretože bol vždy prítomný na zhromaždeniach znalcov histórie a tradície spolu so svojim pánom. Preto si ho aj...
  Nebo sa sklonilo k Zemi a dotklo sa človeka! Prichádza Boh s odpustením a lásku si oblieka. Gloria in Excelsis Deo! Tieto slová piesne nám úžasne pomáhajú vrátiť sa k podstate vianočných sviatkov, ktoré sú neraz pozahadzované a poprekrývané viac či menej dobrými...
  V Betleheme svitalo. Posledný návštevník odišiel a hviezda zmizla. Panna Mária s láskou hľadela na dieťatko, ktoré práve zaspalo. Pomaly, s vrzgotom, sa otvorili staré vráta na maštali. Zdalo sa, že ich pootvoril skôr jemný vietor, než ľudská ruka. Na prahu sa...
  V istej obci sa ľudia osobitným spôsobom pripravovali na vianočné sviatky. Čakali Spasiteľa a chceli pritom vyjadriť túžbu prijať svätú rodinu do svojich príbytkov, aby sa Ježiš nemusel opäť narodiť v chudobnej maštali. Preto si konali pred štedrým dňom takýto deviatnik:...
  A nakoniec dal Boh seba samého z lásky k ľuďom Mišo bol handrový macko. Chodidlá mal z červeného zamatu, dva gombíky namiesto očí a ňufák vyšitý vlnou. Patril jednému náladovému dievčatku, ktoré ho raz zahŕňalo svojou láskou, a inokedy ho zlostne hodilo na zem...
<< 34 | 35 | 36 | 37 | 38 >>

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 magnifikat.ruskov@gmail.com