Príbehy a zamyslenia

  Misionár cestoval rýchlym japonským vlakom a modlil sa cestou breviár. Pri prudkom pohybe mu vypadol z breviára obrázok Panny Márie. Chlapček, ktorý sedel oproti nemu, sa zohol a obrázok zdvihol. Zvedavý, ako všetky deti, sa naňho najprv pozrel, a potom ho podal misionárovi. „Kto je...
  Druhá májová nedeľa nám každoročne pripomína jeden z najkrajších darov, ktoré človek dostal: dar starostlivej a milujúcej matky. Tohto roku navyše pripadá Deň matiek na výročný deň prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime. Už z biblickej správy o stvorení sveta vieme, že každé...
  Zo sviatostného manželstva sa rodí kresťanská rodina. Rodina je malé spoločenstvo osôb, ktoré sa vzájomne milujú a žijú jedna pre druhú. Vzťahy medzi členmi rodiny sú osobnými vzťahmi, platí to aj o vzťahu muža a ženy ako manželov, aj o vzťahu rodičov k dieťaťu, aj dieťaťa k...
  Keď hovoríme o Dobrom Pastierovi, myslíme tým Krista - kňaza. Áno, to je ten najvyšší vzor, najkrajší príklad skutočného Pastiera, ktorý neuteká, keď príde nepriateľ, ale aj život dá za svoje ovce... Všetko, čo platí pre dobrých pastierov - kňazov, platí rovnako pre rehoľných bratov či...
  Po uplynutí sviatočných dní mám takmer vždy, a iste nielen ja, zvláštny dojem – akoby nás ich prežitie nenaplnilo tým, čo sme od nich očakávali. Možno si uvedomujeme, že chyba je predovšetkým v nás. Azda sme opäť venovali pozornosť menej podstatným hodnotám, čím sme sa...
  Predstavte si takúto situáciu: doma sa topíte v špine, všade plno prachu, prachové chumáče lietajú po koberci. Nemáte handru a neviete, čo je to vysávač. Neviete si poradiť, a vlastne už ste si aj zvykli. Život v špine vás ubíja, cítite to, ale... čo máte robiť?...
  Stojím v šere na nemocničnej chodbe a čakám, kedy príde. Chvíľku jej to trvá, ale už pomaly kráča. Na prvý pohľad je zrejmé, že hoci pozerá pod nohy, nevidí. Túto chodbu už pozná naspamäť, možno v duchu počíta kroky. „Si tu?“ opýta sa a pomaly zdvihne hlavu. „Ano,...
  „Vstal z mŕtvych. Niet ho tu, hľa miesto, kde ho uložili.“ Toto je hlavné posolstvo aj tejto Veľkej noci. Čo sa vlastne udialo v tú noc, keď bol odvalený kameň od Ježišovho hrobu? Jednou vetou odpovieme – Ježiš vstal z mŕtvych, bol vzkriesený. Tak sa On – Spasiteľ stáva...
  O tom, že sa vzkriesený Ježiš zjavil aj ženám, ktoré ho nasledovali počas jeho života, rozpráva evanjelista Ján. „Ráno, prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu,“ uvádza evanjelista (porov. Jn 20, 1). Tma je tu pre Jána symbolom pre vinu...
  je najdôležitejším liturgickým slávením. Veď umučenie, smrť, zmŕtvychvstanie Pána, je vnútornou silou kresťanskej viery, prameňom spásy, základom všetkých liturgických slávení. Táto najdôležitejšia a najstaršia výročná slávnosť sa spomína už od IV. storočia. Sv. Augustín (+ 430) hovoril...
<< 32 | 33 | 34 | 35 | 36 >>

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 magnifikat.ruskov@gmail.com