Obrátenie

Ráno som vstal a vyšiel som z domu. Na chodníku bola jama, ktorú som si nevšimol, a spadol som do nej.

Na druhý deň som vyšiel z domu a zasa som zabudol, že na chodníku je jama. Opäť som do nej spadol.

Na tretí deň som si pri odchode z domu pripomenul, že na chodníku je jama, no kým som k nej prišiel, zabudol som na to a znovu som do nej spadol.

Na štvrtý deň som si pri odchode pripomenul, že na chodníku je jama, pamätal som na to, napriek tomu som ju nezbadal a spadol som do nej.

Na piaty deň som vyšiel z domu, pripomenul som si, že mám pamätať na jamu v chodníku, a kráčal som s pohľadom upretým na zem. Zbadal som ju, ale hoci som ju videl, spadol som do nej.

Na šiesty deň som vyšiel z domu, pamätal som na jamu v chodníku, vyhľadal som ju pohľadom, videl som ju, pokúsil som sa ju preskočiť, no spadol som do nej.

Na siedmy deň som vyšiel z domu, uvidel som jamu, rozbehol som sa, skočil, špičkou som sa dotkol druhého okraja jamy, nestačilo to však a spadol som do nej.

Na ôsmy deň som vyšiel z domu, uvidel som jamu, rozbehol som sa, skočil a pristál na druhej strane! Bol som na seba taký hrdý, že sa mi to podarilo, až som začal skákať od radosti... a ako som tak poskakoval, znovu som spadol do jamy.

Na deviaty deň som vyšiel z domu, uvidel som jamu, rozbehol som sa, preskočil som ju a pokračoval som v ceste.

Na desiaty deň, až dnes, som si uvedomil, že je pohodlnejšie a bezpečnejšie ísť po chodníku na druhej strane cesty.

Cesta života je posiata jamami – návykmi, veľkými a malými zlozvykmi, nepríjemnými, ale stále rovnakými chybami. V rodine sa hádame stále pre tie isté veci, páchame stále tie isté hriechy, robíme stále tie isté chyby. Obrátiť sa znamená prejsť na iný chodník.

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 magnifikat.ruskov@gmail.com