Čierny kráľ

 

Betlehemskú hviezdu možno nájsť len skrze lásku ku všetkým tvorom, aj k tým najmenším

 

Ako určite viete, traja králi pochádzali z rôznych končín zeme. Dvaja boli bledej pleti, jeden tmavej.

Traja králi sledovali na oblohe hviezdu, ktorá ich viedla. Avšak jednej noci zmizla.

Márne skúmali oblohu: žiarivá hviezda, ktorá ich viedla toľko nocí, tam už nebola.

Dvaja bieli králi boli múdri matematici z Mezopotámie. Hneď začali kresliť palicami do piesku čiary a kružnice. Potom sa pohrúžili do výpočtov a rovníc, ktoré boli čoraz dôvtipnejšie a komplikovanejšie.

Čierny kráľ zostal bokom. Aj on bol vedec, ale podľa nich sa v skutočnej vede nevyznal.

Čierny kráľ neplánovanú prestávku využil po svojom.

Ťavy boli unavené a smädné. „Treba myslieť aj na tie úbohé zvieratá,“ pomyslel si.

Vzal z nákladu vedro a išiel do neďalekej dediny nabrať zo studne vodu. Potom sa vrátil a položil vedro pred prvú ťavu. Ako tak stál pri zvierati a čakal, kým sa napije, znovu zbadal hviezdu.

Zrkadlila sa vo vode vo vedre. Od radosti začal tancovať okolo vody, ktorú pila vysmädnutá ťava. Traja králi opäť našli cestu do Betlehema.

 

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 ruskov@abuke.sk