Krížová cesta na Veľký piatok

01.04.2012 16:12

 

Počas celého pôstneho obdobia sme sa schádzali

na nedeľných pobožnostiach krížovej cesty

vo všetkých kostoloch našej farnosti

a duchovne spojení sme spoločne prosili

za rodiny, matky a otcov, mladých, za ochranu počatého života,

za starých rodičov a kňazov.

Na Veľký piatok – deň pamiatky na umučenie nášho Pána –

sa môžeme všetci z farnosti stretnúť aj fyzicky

a pripomenúť si Kristovu obetu za nás spoločnou modlitbou

vo forme hranej krížovej cesty,

ktorú si pre nás pripravili naši mladí.

 

 

 

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 magnifikat.ruskov@gmail.com