Farský deň

29.05.2012 20:52

 

Všetkých pozývame na spoločné stretnutie.

Podmienkou účasti je aspoň trošku vašej dobrej nálady,

aby sme mali k čomu pridať tú našu :-)

 

 

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 magnifikat.ruskov@gmail.com