Farská milosrdná kvapka

28.04.2013 17:12

 

Darcov krvi pozývame na tradičný odber krvi,

tentokrát netradične v Olšovanoch.

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 magnifikat.ruskov@gmail.com