Stalo sa vo farnosti

Milý pán farár! Prežili ste s nami vo farnosti pätnásť rokov, ktoré sú výnimočné tým, že ich ohraničujú vaše kňazské jubileá. Prišli ste medzi nás v roku, v ktorom ste slávili dvadsiate piate výročie kňazstva, odchádzate od nás ako kňaz so štyridsaťročnými skúsenosťami. Po pätnástich...
Milý kňaz, náš drahý rodák Ondrej! Človek robí vo svojom živote prakticky neustále väčšie či menšie rozhodnutia. Niektoré sú pre neho jednoduché, iné si vopred dobre premyslí. Raz sa rozhoduje viac srdcom, inokedy rozumom. Kresťan má navyše v nebi aj skvelého „priateľa na telefóne“ a občas mu...
pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sa v košickej katedrále slúžila 14. júna 2019 už tretí krát. Hlavným celebrantom bol emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, ktorý je sám nositeľom jedného z najvyšších ocenení za bezpríspevkové darcovstvo krvi, diamantovej Jánskeho plakety....
Relikvie sv. Košických mučeníkov privítala Farnosť Mena Panny Márie v Ruskove v dňoch 27. a 28. januára 2019. Na ich príchod sa veriaci spolu s kňazmi pripravovali modlitbou Deviatnika k úcte sv. Košických mučeníkov, týždeň pred návštevou relikvií vyšlo číslo farského týždenníka venované Košickým...
Bola nedeľa po Veľkej noci. Slávnosť prvého svätého prijímania. Farský kostol bol sviatočne vyzdobený. Deti, rodičia a katechéti netrpezlivo očakávali začiatok slávnosti. Ako vždy, bolo cítiť istú nervozitu. Katechétka si päť minút pred začiatkom slávnostného sprievodu k hlavnému vchodu...

Stalo sa vo farnosti

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde Je krásne nedeľné popoludnie dňa 2. marca 2014. Po poklone k Oltárnej sviatosti a jej uložení do bohostánku sme sa (seniori z našej farnosti) stretli na fare, aby sme spoločne prežili radosť fašiangov. Prekvapili nás pekne prestreté stoly. Veď sa aj...
sme vyzvedali medzi plesajúcimi a teraz vám – vďaka tým, ktorí sa s nami o svoj pohľad na ples ochotne podelili – ponúkame trošku z jeho atmosféry:           „Urobte všetko, čo vám povie.“ Tieto slová našej nebeskej matky Márie, ktoré nás budú...
V sobotu 25. januára bolo v priestoroch našej fary stretnutie adoptívnych rodičov. Zorganizovala ho nám všetkým dobre známa sr. Faustyna. Aj keď počasie nebolo najlepšie, neodradilo rodiny zo Svidníka, Vranova nad Topľou, Prešova, Bardejova... No a nechýbali ani naše domáce rodiny....
Ani Sekčov si nenechal ujsť jedinečnú príležitosť zúčastniť sa krstu (požehnania) prvého CD zboru Elias, a to priamo v podvečer sviatku Krstu Pána. Všetko sa to začalo slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval miestny pán farár. Zúčastnilo sa na nej viacero kňazov, ale aj množstvo veriacich...
Milí čitatelia! Úvodník nášho týždenníka nám naznačuje a kalendár neoblomne hlási, že sa vianočné obdobie skončilo. Keďže nám Pán Boh doprial výnimočne teplé počasie, mohli sme ho o to viac prežiť ako sviatky narodenia Pána a nie ako sviatky zimy. Hoci aj tá k Vianociam určite...
Milí priatelia Dobrej noviny, ďakujeme vám, že ste otvorili dvere svojho príbytku pre mladých poslov tej najkrajšej vianočnej zvesti. Prišli, aby oznámili radostnú novinu o narodení Spasiteľa a zavinšovali Božie požehnanie do nového roka. Vďaka vašej podpore sú požehnaním i pre...
  Ďakujeme všetkým organizátorom, pomocníkom, sponzorom, kuchárkam a hlavne darcom, že sme takto mohli pomôcť mnohým životom.
Keď prichádza čas lúčenia s prázdninami, tak deti z Ruskova a okolitých dedín sa stretávajú spolu s animátormi, aby zažili dni plné radosti, smiechu a hier. Prvý deň: deti súťažili na mnohých stanovištiach, kde si mohli pomaškrtiť na piškótach s "kyslým" džemom alebo si mohli vybiť svoju zvyšnú...
Sobota, taký obyčajný deň ako každý iný, upratujeme, varíme, pracujeme na záhrade. No táto sobota bola úplne odlišná. Nie len, že sme ju nestrávili mnohí doma ale strávili sme ju spoločne, ako veľká rodina. Prečo tak nezvyčajne?  Pretože bol farský deň! Všetci sme sa stretli na fare na sv....
Pri príležitosti slávenia 1150. výročia príchodu vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda na územie našich predkov naša farnosť zorganizovala v dňoch 23.5. až 26.5.2013 púť farnosti, aby sme mohli spoločne kráčať na miesta, kde sv. Cyril a Metod pôsobili. Tu sa im poďakovať, že našich predkov vyviedli...
„Najmilší Ježiš, priateľ čistých dietok, verím, že si prítomný tu na oltári v bielej hostii, že sa na mňa dívaš a tešíš sa zo mňa, lebo miluješ dobré dietky. Najdrahší Ježiš, Ty sa teraz chystáš ku mne. Ja Ťa s radosťou čakám a viem, že ma raz zavedieš do Tvojho krásneho neba,...
Kedy ako. Z cudzieho sa nedáva ťažko. Ale z vlastného? To už je ťažšie. A zo seba samého? Z krvi, ktorá je symbolom života? Práve tento spôsob bol pre nás možnosťou posledný štvrtok v priestoroch Obecného úradu v Olšovanoch. Spôsob obety. A presne takto sme začali...
sú úvodné slová krásneho chválospevu, podľa ktorého je pomenovaný náš farský týždenník. Pán kaplán Matúš mu v úvodníku prvého čísla predpovedal, že bude „súčasťou na našej ceste budovania vzťahu s Bohom“. Nemýlil sa. Sprevádza nás dodnes. Viete, že toto číslo je v poradí už...
„Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov“ V duchu tohto hesla sa nieslo tohtoročné stretnutie mládeže, ktoré sa konalo v sobotu 6. apríla v Prešove. Aj MY mladí z našej farnosti sme sa spolu s našim pánom kaplánom tohto stretnutia zúčastnili. Bezpečne sme sa dopravili na miesto,...
Takto sme minulý týždeň prežili piatkový večer. Vonku vietor, sneh a zima, akoby zajtra mali prísť Vianoce. Veríme však, že si tí, ktorí v ten studený piatkový večer prišli do kostola, priniesli do svojich domovov kúsok tepla a aj radosti. Čo to spôsobilo? Najprv nádherná Krížová cesta,...
Piatkový pôstny večer „Byť dole“ Tému, ktorá je primárne určená mladým v rámci prípravy na blížiace sa Svetové dni mládeže v Rio de Janeiro (Brazília) a Národné stretnutie mládeže v Ružomberku, nám 8. marca ponúkol na zamyslenie náš piatkový pôstny hosť. Moderátor ACM o. Marek Roják...
Dnes je to presne týždeň, čo som mala príležitosť vidieť a počuť jeden úžasný príbeh lásky. Príbeh, ktorý som počula už mnohokrát a predsa bol čímsi výnimočný. Zvláštne, že ma ani na chvíľu nenapadlo, že sa stretnutie Márie Magdalény a Krista odohralo pred dvetisíc rokmi. Magdaléna,...
Myšlienka Národného týždňa manželstva na Slovensku vychádza z medzinárodnej iniciatívny  ktorá sa zrodila vo Veľkej Británii v roku 1997 a podporil ju aj bývalý premiér Tony Blair s manželkou Cherie. Národný týždeň manželstva sa neustále šíri a v súčasnosti už presahuje hranice Európy, pretože...
Tiež už s určitou tradíciou na fašiangy nezabúdame ani na našich starších. Pozvali sme ich v nedeľu 10. februára po pobožnosti na faru, aby si trochu zaspomínali a obohatili o zážitky zo svojej mladosti nás mladších. Veru v ničom nezaostávali a len tak sršali vtipom,...
Je to už šiesty raz, čo cez fašiangový čas plesala naša farská rodina aj so svojimi príbuznými a kamarátmi v sobotu 9. februára. Tento rok nás hostili Ďurkovčania a cítili sme sa tam veľmi dobre. Ale pekne po poriadku. Po odložení si kabátov v šatni nás privítali miestne dievčatá,...
  Piatok bol deň, kedy sme my členovia Eliasu, ale aj ostatní nadšenci hudby  privítali nášho hosťa Martina Husovského s manželkou Veronikou. Martin, ako člen skupiny KOMAJOTA, ale zároveň  otec, manžel, učiteľ a kresťan nám svojou návštevou spríjemnil predvečer našich...
  V sobotu 29.12. 2012  sa odohral už 4. ročník farského futbalového turnaja „Balaška Cup“. Po sv. omši, ktorá bola ráno o 8.00 vo farskom kostole v Ruskove, nasledovalo rozdelenie mužstiev. Boli vytvorené 2 kategórie: seniori a tí mladší. Päť mužstiev starších hralo...
  „Je to srdce, ktoré rozdáva, ruky už len dávajú.“ (africké príslovie) Všetkým, ktorým nie je ľahostajný život druhých, ďakujeme za to, že môžeme spolu budovať lepší a spravodlivejší svet. Aj takýmto spôsobom môže Boh medzi nami prebývať ako Emanuel – Boh s nami. Milí priatelia...
  Ako už býva zvykom, každoročne sa v adventnom období nacvičuje vianočná akadémia. Stretne sa hŕstka detí, ale aj starších, aby nacvičili nejaký program, ktorý by znázorňoval príchod a čaro Vianoc. Hlavnou úlohou režiséra je pripraviť s deťmi každý rok niečo nové, niečo čo tu ešte...
  V sobotu 8. decembra 2012, symbolicky na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, prežilo naše ružencové bratstvo krásne popoludnie. Duchovná obnova, ktorú sme absolvovali spolu s bratmi dominikánmi, nás povzbudila k zodpovednému plneniu záväzkov, ku ktorým sme ako...
  Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom.... Možno sa čudujete, čo je to za titulok, no hneď na začiatku vám prezradíme, že sa za ním skrýva jedna skvelá správa. Máme farský kalendár na rok 2013 a tento úryvok z Knihy proroka Joela nám pán farár s pánom kaplánom vybrali za...
  Sobota, 20. október 2012. Futbalisti a fanklub sa stretávame pred farou v Ruskove a vydávame sa na cestu na arcidiecézny futbalový turnaj, ktorý sa konal v Košiciach v hale Cassosport. Všetko sa začalo približne o deviatej, kedy sa začali hrať prvé zápasy....
  Moja krv, tvoj život. S týmto mottom sa v pondelok 24. septembra uskutočnila v poradí už siedma Farská milosrdná kvapka. Celkom 33 ochotných darcov, z toho 26 vykonaných odberov. Krásna bilancia. V prvom rade ďakujeme všetkým ochotným darcom, ktorí ani tentokrát nesklamali, ale aj tým,...
  Dva dni plné hier, súťaží, smiechu, detí a slnka. Aj také boli tohtoročné Dni radosti. Mottom a zároveň aj refrénom našej hymny boli slová „Všetko, čo mám, dal mi Pán...“. Začalo to príchodom veľkého bieleho auta, z ktorého vyskákali prví chlapci a dievčatá. Kým sme...
  Sobotné popoludnie.  Zdalo by sa byť celkom  obyčajné, ale to u nás na farskom dvore naozaj nebolo. Prečo? Prvým dôvodom bola svätá omša pod holým nebom, ktorá  často nebýva a ďalej  spolupráca mladších i starších pri prípravách, ktorá mala svoje...
<< 1 | 2 | 3 >>

Stalo sa vo farnosti

  s radosťou vám oznamujeme, že vás na našu farskú stránku chodí toľko, že sme museli dokúpiť balík ďalších služieb. Ak by sme to neurobili, nemohli by sme stránku v posledný týždeň v mesiaci vôbec aktualizovať (a to predsa nechceme). Použili sme na to aj zvyšné peniaze...
  V nedeľu 19. februára sme mali na svätých omšiach a odprosujúcej pobožnosti popoludní spoločnosť. Prišli medzi nás bratia bosí karmelitáni, aby sa nám pri sv. omši s prihovorili, predstavili svoj rád, spiritualitu a priebeh výstavby ich kláštora. Pri tejto príležitosti sme mohli...
  Pán života a smrti povolal z pozemskej púte dňa 28. januára 2012 nášho bývalého duchovného otca, P.  FELIXA MAJERNÍKA, SVD 11.12.1927– 28.1.2012 Narodil  sa 11.12.1927 v Terni; večné rehoľné sľuby zložil 17.5. 1970; vysvätený za kňaza dňa 19.6.1971 v Bratislave; 1971 kaplán v...
  Pán prijíma naše starosti Milí priatelia z farnosti Ruskov! Chcem Vás touto cestou srdečne pozdraviť a najmä poďakovať za úžasný ples - za skvelú atmosféru plnú radosti a pokoja. Moje ďakujem najprv patrí  p. farárovi, ktorý nás sestry z Nižného Hrušova...
  Dnes je to práve desať týždňov, čo sme v úvodníku nášho týždenníka zahlásili „Hotovo :-), máme farský kalendár“. No čas na také naozajstné hotovo je až teraz, keď už všetky majú svojich majiteľov. Potvrdilo sa naše tušenie, že kalendár s našimi kostolmi môže byť správna voľba....
  Ďakujeme všetkým deťom a mladým, ktorí sa zapojili do 17. ročníka „Dobrej noviny“ za pomoc pre Južný Sudán a Vám, ktorí ste ich prijali, ďakujeme za Vašu štedrosť a milodary v mene trpiacich a hladujúcich v Afrike. Vyšný Čaj:     250,24...
  Na počiatku bolo .... nadšenie skupinky mladých, ktorí dokázali úžasnú vec. Pripravili program, ktorým prilákali a nadchli všetkých účinkujúcich a očarili divákov. To, že si diváci prídu na svoje bolo jasné už od samého začiatku. Kostolom zaznieva Dobytie raja, prostrednou...
  Tretia adventná nedeľa skrýva radosť už vo svojom latinskom názve - Gaudete ("radujte sa"). My sme to vzali doslova a vianočným koncertom plným krásnych hudobných a speváckych výkonov sme si urobili radosť, ako malú generálku na Vianoce. Úžasná atmosféra a plný kostol sú svedectvom toho,...
  V predvečer sviatku sv. Mikuláša sme po večernej svätej omši privítali hosťa. Po roku opäť prišiel medzi nás sám sv. Mikuláš, aby odmenil všetky deti, ktoré boli v kostole. Keďže je už staručký, priviedol zo sebou aj pomocníka – čerta, čierneho ako noc. A veru, boli aj slzičky. Sv....
  Aby sme ešte intenzívnejšie prežili adventné čakanie na najkrajšie sviatky roka, ukázali sme, že vieme svoje teplé postele opustiť aj skoro ráno. To všetko kvôli sv. omši pri sviečkach o šiestej ráno. A možno trošku aj kvôli rorátnym raňajkám spolu s pánom farárom a pánom kaplánom na...
1 | 2 >>

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 magnifikat.ruskov@gmail.com