Mladí

Podstatou birmovky je to, že na teba zostúpi Duch Svätý. Mnohí hovoria: Ježišovi, Synovi, rozumiem. K Otcovi sa modlím. Ale Duch Svätý mi ostáva cudzí. No na spoznanie Ducha Svätého existuje úplne jednoduchý kľúč: Zamysli sa najskôr nad týmto: Duch Svätý je Duch Boží, sila, ktorá poháňala...
Chcel by si žiť vo svete, v ktorom by bolo všetko len za peniaze alebo preto, že máš na niečo právo? Páčilo by sa ti, keby ti už nikto nikdy nič nedaroval? Urobilo by ťa šťastným, keby si už nikdy pre nikoho nemohol vymyslieť ničo milé? Takýto svet by nebol len chladný a neľudský – bol by...
Ježiš hovorí o chudobe ducha v jednom z ôsmich blahoslavenstiev. „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ (Mt 5,3). Byť „chudobný v duchu“ znamená mať v sebe pokoru a vedomie vlastnej nevedomosti. S týmito myšlienkami sa s mladými podelil...
O boxeroch sa hovorí, že tí veľkí sa do ringu nikdy nevrátia. Myslia sa tým majstri, ktorí kedysi vyhrávali zápas za zápasom, no jedného dňa prišiel nejaký mladík a vyprášil im kožuch. Majster to nevie prežuť. Pokúsi sa o návrat. Väčšinou sa jeho snaženie skončí katastrovou...
V prípade Ježiša sa myslitelia rozchádzajú: konal z poverenia Boha alebo bol len podvodníkom, falošným prorokom, bohorúhačom a zločincom? Tí, ktorí ho nenávideli, videli len to, že sa stavia do pozície Boha: odpúšťa hriechy, relativizuje zákon o sobote – a to sú zločiny...
Mnoho ľudí donekonečna na Cirkev nadáva. Neraz sú to ľudia, ktorí sú pokrstení, a teda sami do Cirkvi patria. Slávny teológ Karl Rahner raz povedal: „Cirkev je stará dáma s mnohými vráskami. Ale je to moja matka. A matky sa nebijú.“ Áno, má pravdu. Cirkev je naša matka. Darovala nám...
Byť kresťanom bez modlitby je úplne nemožné. Ani vzťah lásky medzi chlapcom a dievčaťom nefunguje, keď si nikdy nehovoria milé slová, nevymieňajú si nežnosti a nanovo si neprejavujú vzájomný záujem.  Ani s Bohom nemôže človek žiť, ak denne nevyhľadáva jeho blízkosť. Pri modlitbe...
O ruskom cárovi Petrovi Veľkom koluje historka, že ako mladý muž veľmi dychtil po vedomostiach. Chcel sa naučiť všetko možné, aby potom, keď mu nasadia cársku korunu, zmodernizoval svoju krajinu. Budúci cár sa teda pod cudzím menom prešmykol do istej holandskej lodenice (Holanďania boli...
Všetci by sa potešili, keby na svete zavládol raj. Ale nech už to politici, filozofi a vychovávatelia skúšajú, ako chcú – nie je také jednoduché dosiahnuť, aby ľudia konali ľudsky, aby nik nehladoval a aby neexistovali choroby, ba ani smrť. Filozof Jean-Jacques Rousseau považoval človeka...
Niektorí ľudia majú podivuhodný záujem tvrdiť, že Boh neexistuje. Prečo proti nemu tak agresívne vystupujú a chcú, aby zo sveta zmizlo všetko, čo ho pripomína? Mohlo by im to byť predsa úplne jedno. Možno Boha nechcú preto, lebo by svoj život museli od základu zmeniť. Mnohí sú ateistami preto,...
Predstav si, že chceš zabehnúť maratón. Behať musíš začať najmenej pol roka vopred. Postupne musíš zvyšovať tempo a dĺžku trasy. A ak chceš byť naozaj dobrý, musíš upraviť aj svoje stravovanie a na istý čas sa úplne zriecť hranolčekov a čokoládových tyčiniek. Odmenou za námahu...
Na Slovensku vychádza jedinečné moderné vydanie Nového zákona pre mladých s názvom Biblia - 1SLOVO. Prináša ho internetový obchod www.ver.sk v spolupráci so Spoločenstvom pri Dóme sv. Martina v Bratislave. Ide o katolícky preklad s jeruzalemskými vysvetlivkami, v ktorom nájdu mladí ľudia...
  Karmelitánske nakladateľstvo prináša v týchto dňoch na knižný trh ďalšiu publikáciu z úspešnej edície Youcat, tentoraz s podnázvom Modlitby pre mladých. Ponúka modlitby určené mladým a nemeckí autori Georg von Lengerke – Dörte Schrömgesová ju pripravili v spolupráci s...
  Nebeský Otec, poslal si mi do cesty človeka, ktorému chcem venovať svoje srdce a s ktorým chcem uzavrieť manželstvo. Bedli nad ním. Pomôž mu byť veriacim, múdrym a rozhodným človekom. Daj mu mužné srdce, aby sa nebál ťažkostí, ale aby ich zdolával s Tebou. Svätý Jozef, patrón...
  Nebeský Otec, ďakujem Ti za to, že som stretol toto dievča. Požehnávaj ju a urob, aby jej bolo so mnou dobre. Nedopusť, aby som jej niekedy ublížil. Priprav ju do úlohy ženy a matky. Chráň ju od pokušenia. Daj, aby mi bola verná a milovala ma čistou láskou. Nech v službe našej...
  Vytvoriť priestor na komunikáciu garantov projektu „Cesty zrenia“ s animátormi, ako aj možnosť čerpať materiály na stretká a tábory môžu záujemcovia na novej webstránke. Je dostupná na adrese www.cestyzrenia.domka.sk. Projekt "Cesty zrenia" je určený vedúcim skupín, ktorí pracujú s...

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 magnifikat.ruskov@gmail.com