Prvoprijímajúci 2022

Prihláška na 1. sväté prijímanie

 

Detské sväté omše budú znovu pokračovať, keď sa zlepší situácia, alebo až po Novom roku.

 

 Vďaka Ježiš 

Milosť už prší

Či si veľký a či malý

S Petrom a Ondrejom

Zvelebený si Bože naveky

 

Príprava na Vianoce pre deti

23.11.2021 17:49
Milé deti, milí rodičia,  pomaly sa blížia najkrajšie sviatky v roku – Vianoce a my rozmýšľame, ako sa na nich pripraviť, aby sme zatiahli na hlbinu nás aj naše deti. Ponúkame vám aktivitu Jesseho strom, ktorou sa môžete spoločne doma, ako rodina, krok za krokom približovať...

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 ruskov@abuke.sk