Prvoprijímajúci 2021

Milí rodičia prvoprijímajúcich detí,

svätá omša za účasti prvoprijímajúcich detí a rodičov bude v piatok 11. júna 2021 o 17:30 vo farskom kostole. Po sv. omši bude nácvik na slávnosť 1. sv. prijímania.

 

Do pozornosti dávam otázky k prvému svätému prijímaniu a prosím, aby sa deti každý týždeň naučili päť.

Duchovný otec Stanislav

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 ruskov@abuke.sk