Prvoprijímajúci 2021

Milí rodičia prvoprijímajúcich detí,

svätá omša za účasti prvoprijímajúcich detí a rodičov bude v piatok ....... o ...... vo farskom kostole

Do pozornosti dávam otázky k prvému svätému prijímaniu a prosím, aby sa deti každý týždeň naučili päť.

Duchovný otec Stanislav

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 ruskov@abuke.sk