Všetko na väčšiu slávu Božiu

 

Pod týmto heslom (výrokom sv. Ignáca z Loyoly) sa konalo v sobotu 5. 5. stretnutie detí a mladých z farnosti. Po privítaní pánom kaplánom a spoločnej modlitbe sme sa presunuli na pripravené stanovištia, kde  začalo stretnutie plné hier a súťaží. Okolo 15-tej sme sa stíšili k modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva. Po nej nám hosť, Patrik Beluš pôsobiaci vo Federácii skautov Európy Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku, priblížil význam, podstatu a čaro FSE na Slovensku. (ak  by ste sa aj vy chceli  dozvedieť viac, navštívte ich stránku www.FSE.sk). Rozprávanie bolo zaujímavé a dozvedeli sme sa mnoho nových vecí. O pravidelných stretnutiach, vychádzkach, každoročnom letnom tábore ale aj o povinnostiach, radostiach skauta a vodkyne. Stretnutie pokračovalo spoločným posedením v priateľských rozhovoroch ale  aj v nevyčerpateľných športových disciplínach.

No aj takto sa dá stráviť pekné  sobotné popoludnie. Ďakujem...

Mária Horňáková

Tu si môžete pozrieť fotky.

 

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 magnifikat.ruskov@gmail.com