Modlitba za môjho chlapca

 

Nebeský Otec, poslal si mi do cesty človeka, ktorému chcem venovať svoje srdce a s ktorým chcem uzavrieť manželstvo.

Bedli nad ním.

Pomôž mu byť veriacim, múdrym a rozhodným človekom.

Daj mu mužné srdce, aby sa nebál ťažkostí, ale aby ich zdolával s Tebou.

Svätý Jozef, patrón mužov, chráň môjho chlapca od falošnej mužnosti.

Nauč ho ovládať zmyselnosť a podrobovať vlastné telo službe pravej lásky.

Daj, aby som sa mohla o neho bezpečne oprieť a prežiť s ním ďalšiu časť života.

Amen.

 

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 magnifikat.ruskov@gmail.com