Modlitba v trápení k sv. Rite

 

Svätá Rita, oroduj za mňa, lebo som v kríze smútku a únavy. Trpím úzkosťou choroby, trápim sa pre nedostatok odvahy. Nedôverujem Božej dobrote; neviem sa zmieriť s cestou kríža; nedávam svoje utrpenie do vykupiteľského prúdu spoločenstva svätých a mystického tela Ježiša Krista. Neponúkam svojej rodine zdroje tvojej nežnosti; nežijem lásku odpustenia; nezmierujem ľudí; neprežívam blaženosť plnej kresťanskej vernosti. Nelietam na krídlach modlitby; nestávam sa vínom radosti a často nenachádzam správne slová chvály a vďaky voči iným. Svätá Rita, oroduj za mňa, aby som mal(a) dostatok lásky k Bohu a blížnym; aby som mal(a) dostatok nádeje a videl(a) ďaleko, až k nebesiam blaženej večnosti. Svätá Rita, nech ti Pán umožní poznať všetky moje potreby a každú moju túžby; nech mi Pán dopraje milosť žiť pod tvojou ochranou a cítiť účinnosť tvojho príhovoru.
Amen.

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 magnifikat.ruskov@gmail.com