... ktorý slávne vystúpil do neba

Ježiš bol vzatý z tej istej hory, z ktorej bol vzatý pred veľradu. Miesto,  kde zaznelo definitívne „áno“ krížu sa stalo miestom, z ktorého zaznelo „choďte a učte“. Učiaci musí byť svedkom, pretože svedectvo je najlepšou matériou. Znamená to žiť s Ježišom, byť s ním vo chvíli, keď sa potí krvou, aj vtedy, keď vystupuje do neba. Dokonca aj vtedy, keď je nebo ďaleko, keď z neho nik neodpovedá a anjel sa pýta: „Čo stojíš a hľadíš? Nesnívaj, kráčaj!“ Ak je Pán tu, ľahko sa hovorí „hľa Baránok Boží.“ Problém prichádza, keď Ježiš odchádza. Ak sa obzerám a nevidím ho, všade je len púšť a tlačiaci sa dav čaká na „živú vodu“, mám dve možnosti: buď to zbalím, alebo si spomeniem na Ježišove slová: „Ja som s vami po všetky dni... Aj keď nepočujete, nevidíte, necítite.“ Vtedy viem, že nado mnou bdie, stará sa. Viem, že „Ja Som“ je so mnou „až do skončenia sveta...“

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 magnifikat.ruskov@gmail.com