Krížová cesta po dedine – Olšovany, 22. 3. 2015

Počas tohtoročného Pôstneho obdobia sa veriaci farnosti zišli  na 5. pôstnu nedeľu o 14.00 na pobožnosti krížovej cesty vo filiálke Olšovany. Touto hodnotnou duchovnou aktivitou nás obcou Olšovany sprevádzal náš duchovný otec Blažej. Na krížovej ceste sa spolu stretli starší ľudia, deti i celé rodiny, aby rozjímali o význame Ježišovho umučenia  a ukrižovania. Veriaci našej farnosti sa týmto spôsobom stali súčasťou kresťanského sveta v príprave na blížiace sa sviatky zmŕtvychvstania Pána. 


 

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 magnifikat.ruskov@gmail.com