Jarná zbierka na charitu

Chudobným, núdznym a trpiacim sa snaží každý deň pomáhať Arcidiecézna charita Košice. Pomoc tisíckam ľudí môže realizovať aj vďaka štedrosti veriacich v pravidelnej jarnej zbierke na charitu. Pomôžte podporou rozvíjať charitné dielo. Finančne vkladom na účet IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002 počas celého pôstneho obdobia. Všetky informácie o zbierke a ďalších možnostiach podpory nájdete na www.charita-ke.sk.

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 ruskov@abuke.sk