Vianočný koncert

11.12.2011 07:27

 

Na adventnom venci sme dnes zažali tretiu sviecu a to je neklamný dôkaz toho,

že do narodenia Nášho Pána je už len krôčik.

Nenechajme sa prevalcovať starosťami, ale premeňme toto naše čakanie na radosť.

Začnime už dnes, vianočným koncertom "Čas radosci, vešelosci" vo farskom kostole.

 

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 magnifikat.ruskov@gmail.com