Vianočná akadémia

18.12.2011 19:58

 

Všetkých Vás pozývame na jasličkovú pobožnosť:

 

 

Už teraz sa na vás tešíme.

 

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 magnifikat.ruskov@gmail.com