Pozvánky Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta

02.05.2021 07:51

 

 

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 ruskov@abuke.sk