Pozvánka na slávenie 25. výročia kňazskej vysviacky

09.06.2019 20:40

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 magnifikat.ruskov@gmail.com