Misijný pamätník nenarodeným

27.09.2020 20:24

Milí priatelia,

vzhľadom na vyhlásený núdzový stav sa po dohode s koordinátorom projektu
prijatie Misijného pamätníka nenarodeným deťom v našej farnosti
v plánovanom termíne (od 4. do 10. 10. 2020) neuskutoční.

Pamätník prijmeme vo farnosti, keď to epidemiologická situácia dovolí,
aby sa do plánovaných pastoračných aktivít mohlo zapojiť čo najviac farníkov.

 

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 ruskov@abuke.sk