Krížová cesta - Veľký piatok

20.03.2013 20:34

Kde má naozajstná láska hranice???

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 magnifikat.ruskov@gmail.com