Krížová cesta farnosti - Veľký piatok

13.04.2014 18:19

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 magnifikat.ruskov@gmail.com