Hodina Božieho milosrdenstva

01.04.2013 19:56

Všetkých pozývame na stretnutie s Božím milosrdenstvom:

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 magnifikat.ruskov@gmail.com