6. farská milosrdná kvapka

22.04.2012 18:18

 

Poďakovanie za dar zdravia môže mať aj podobu darovania krvi.

Všetkých, ktorí sa chcú poďakovať týmto spôsobom, srdečne pozývame.

 

 

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 magnifikat.ruskov@gmail.com