Príbehy a zamyslenia

  Jediného muža, ktorý prežil stroskotanie, vlny mora odplavili na malý neobývaný ostrov. Úpenlivo prosil Boha, aby ho zachránil a každý deň sledoval more, ale žiadna pomoc neprichádzala. Vyčerpaný si nakoniec postavil malú chatrč z naplaveného dreva, aby ho chránila pred...
  Iste ste si všimli, že keď pozeráme cez dobre vyčistené okno, vidíme dva obrazy. Ten prvý je obraz sveta za oknom, druhý väčšinou nevnímame. Je to obraz nás samých, zrkadliaci sa na skle. Naša nebeská Matka Panna Mária je sama akoby oknom, tým najčistejším a dokonale priehľadným....
  Na hore Tábor sa Ježiš premenil, aby apoštolom pootvoril dvierka do skutočnej reality, odkryl im trošku viac, kým v skutočnosti je. No na tejto hore sa neuskutočnila iba premena Ježiša, ale aj premena Petra, Jakuba a Jána. Ako? Niekto raz vtipne poznamenal: "Viete, prečo si Ježiš...
   1. Ak hovorím piatimi jazykmi a dokážem sa inteligentne baviť na tisíc tém, ak však nemám dosť lásky na to, aby som nešíril klebety a neponižoval ostatných, nerobím len neužitočný hluk, ale priamo ničím… 2. Napriek tomu, že čítam pravidelne Bibliu a dokonca poznám jej časti...
  V jednej dedinke bola dávno-pradávno súkromná stolárska dielňa. Raz keď bol stolár na pochôdzke, zasadli pracovné nástroje k porade. Zasadanie trvalo dlho a miestami bolo prerušované, ba až ostré. Išlo o vylúčenie niektorých členov rady z dôstojného spoločenstva nástrojov. Prvý, kto sa...
  Skupinka žien študovala knihu Malachiáša. Keď študovali tretiu kapitolu, prišli k tretiemu veršu, v ktorom sa píše: "Posadí sa ako tavič a čistič striebra..." Tento verš bol pre ženy ako hlavolam a rozmýšľali, čo tieto slová vlastne hovoria o Božom charaktere. A tak sa jedna z nich...
  Jedného čínskeho vedca pozvali na univerzitu do Berlína. Na letisku ho čakal jeho nemecký kolega. Keď sa zvítali, pobrali sa na autobusovú stanicu. Stál tam autobus pripravený na odchod. Nemecký profesor chytil Číňana za ruku: „Poďme, rýchlo!“ rozbehli sa k autobusu. Naskočili v...
  Slávenie 1150. výročia od príchodu sv. Cyrila a Metoda pripomenú na Slovensku viaceré podujatia. Vo farnostiach sa dnes bude čítať pastiersky list venovaný Jubilejnému roku. Biskupi odporúčajú, aby sa prvá nedeľa mesiaca, tam, kde to dovoľuje liturgický kalendár, počas Jubilejného roka...
  vám venujeme slová zo 17. storočia, ktoré sa nachádzajú pri vchode do starého kostola sv. Pavla v Baltimore v USA, ktoré sú aktuálne ešte dnes a pozitívne oslovujú návštevníkov tohto chrámu. • Kráčaj pokojne po svojej ceste uprostred unáhlenosti. Pripomínaj si, aký pokoj...
  Učiteľka požiadala svojich prváčikov, aby namaľovali niečo, za čo by sa chceli Pánu Bohu poďakovať. Myslela si, že deti z chudobných štvrtí málo ďakujú za to, čo majú. No vedela aj to, že skoro všetky by najradšej maľovali koláče alebo stoly pripravené na hostinu. Prekvapil ju výkres,...
<< 30 | 31 | 32 | 33 | 34 >>

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 ruskov@abuke.sk