Modlitby

  Modlitbové stretnutie za misie Pápežské misijné diela, pozývajú všetkých kresťanov, aby sa v misijnom týždni, a hlavne na Misijnú nedeľu modlili za misijnú Cirkev prítomnú na všetkých kontinentoch. Preto pozývame aj kresťanov na Slovensku, aby sa pripojili k tejto...
  Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás.   Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami . Synu, Vykupiteľu sveta, Bože, Duchu Svätý, Bože, Svätá Trojica, jeden Bože, Svätá Mária, oroduj...
  Pane, Bože, aj v tejto chvíli sa skláňame, ďakujúc ti za pomoc a ochranu počas prázdnin. Prosíme ťa, neopúšťaj nás ani v školskom roku, do ktorého opäť vstupujeme. Prosíme ťa, otvor nám oči, aby sme šli za tvojím svetlom, otvor nám srdcia a naplň Duchom Svätým, aby sme teba...
  Najsvätejšie Srdce Ježišovo – Srdce dobrého Pastiera, v objatí tvojej lásky zohýbame svoje kolená v tomto výnimočnom slávnostnom okamihu, keď ti chceme vyznať svoju lásku a opäť sa zasvätiť. Sú v živote človeka, Cirkvi a národa chvíle, keď sa oveľa živšie...
  Svätá Rita, oroduj za mňa, lebo som v kríze smútku a únavy. Trpím úzkosťou choroby, trápim sa pre nedostatok odvahy. Nedôverujem Božej dobrote; neviem sa zmieriť s cestou kríža; nedávam svoje utrpenie do vykupiteľského prúdu spoločenstva svätých a mystického tela Ježiša Krista. Neponúkam...
  Príď, Duchu Svätý, premeň naše vnútorné napätie na svätú slobodu, premeň náš nepokoj na upokojujúce ticho, premeň našu ustarostenosť na pokojnú dôveru, premeň náš strach na neochvejnú vieru v teba, premeň našu horkosť na sladkosť tvojej milosti, premeň temnotu našich sŕdc na...
  Svätý Cyril a Metod, vy ste vyviedli našich predkov z temnoty pohanstva, priviedli ste ich k pravej viere v Ježiša Krista a teraz sa s nimi radujete vo večnej sláve. Oslavujeme Boha, že tak bohato odmenil vašu neúnavnú horlivosť v ohlasovaní evanjelia. Pokorne ďakujeme nebeskému...
  Úprimnú vďaku prijmi, Pane, za to, že MAMA vravieť komu mám. Za chvíle Tebou požehnané, čo s mamou denne prežívam. Úprimnú vďaku prijmi, Bože, za lásku, čo cítiť smiem. Že odpustiť vie neposlušnosť, zlé slovko nikdy nepovie. My chválime Ťa, dobrý Bože, že každá mama svojim...
Pane, Ty Si otcom každej rodiny na Zemi Ty si otcom všetkých ľudí. Daj, skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého, ktorý je poslom Tvojej lásky k nám, aby sa každá rodina na Zemi stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života, lebo...
  Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami. Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad...
  Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.
  Spomeň si, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a žiadal o tvoje orodovanie. Povzbudený touto dôverou aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien; k tebe prichádzam, pred tebou...
  Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička! Hoci sme hriešni, predsa pred očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k tvojim nohám a volíme si ťa dnes za svoju ochrankyňu a matku, za svoju orodovníčku u tvojho Syna, Ježiša. Zasväcujeme ti seba, svoje telo a dušu so všetkým, čo máme a...
  Pane Ježišu Kriste, ty si položil život za spásu ľudí a stal si sa Večným kňazom, prosíme ťa za tých, ktorí sa pripravujú na kňazstvo a rehoľný život. Udeľuj im aj naďalej svoju milosť, vzdiaľ od nich všetky pokušenia a posilňuj ich vo svätosti, aby ochotne...
  Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi, Tebe dnes zverujeme osudy sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 ruskov@abuke.sk