RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ 

MENA PANNY MÁRIE 

V RUSKOVE

 

Sviatosť zmierenia pred Vianocami:

Ďurkov: 16.12.2019 (pondelok) 17:30 – 18:30

Vyšný Čaj: 18.12.2019 (streda) 17:15 – 18:00

Olšovany: 18.12.2019 (streda) 18:15 – 19:15

Ruskov: 21.12.2019 (sobota) 9:00 – 10:30

 

 

  

 

 

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 magnifikat.ruskov@gmail.com