Rímskokatolícka farnosť

Mena Panny Márie

v Ruskove

Prečo sa pri sčítaní ľudu
hlásiť ku kresťanstvu

 

Krížová cesta počas pandémie

 

 

Prosba o milodar pre naše kostoly

Aj v tomto mimoriadnom čase, keď sú kostoly zatvorené, je potrebné zaplatiť účty za energie. Preto Vás prosíme o milodar pre kostoly v našej farnosti.

Milodar môžete poukázať na účet:

Kostol v Ruskove: SK66 0900 0000 0004 4414 4064

Kostol v Ďurkove: SK07 0900 0000 0000 8212 8613

Ďakujeme

Koronavírus

Od 8. februára sú stále obmedzené verejné slávenia bohoslužieb a verejne sa  sväté omše  sláviť nemôžu. Riadime sa covid automatom a od 8. februára platí IV. stupeň varovania pre celé Slovensko. Povolené sú len obrady ako krst, sobáš a pohreb. Kňazi môžu sláviť v chrámoch bohoslužby...

 

Novinky

Chudobným, núdznym a trpiacim sa snaží každý deň pomáhať Arcidiecézna charita Košice. Pomoc tisíckam ľudí môže realizovať aj vďaka štedrosti veriacich v pravidelnej jarnej zbierke na charitu. Pomôžte podporou rozvíjať charitné dielo. Finančne vkladom na účet IBAN: SK86 5600 0000 0093...
Katolícke hnutie žien Slovenska organizuje zbierku Podeľme sa!, ktorej cieľom  je pomôcť blížnym v  krízových životných situáciách a tiež prispieť k formovaniu povedomia ľudí k solidarite a vzájomnej pomoci. Nejde o to, len dávať almužnu, ale podeliť sa...
Rada európskych biskupských konferencii (CCEE) pozýva veriacich, aby sa od Popolcovej stredy počas celého pôstu modlili za obete pandémie. Chce to byť vyjadrením solidarity na európskom kontinente a vyjadrenie blízkosti obetiam a ich rodinám, chorým a zdravotníckym pracovníkom, dobrovoľníkom a...
"My, katolícki biskupi Slovenska, zídení cez internet na 98. plenárnom zasadaní KBS, s veľkým znepokojením vnímame ako sa sčítanie obyvateľstva stáva nástrojom politického boja a kampane namierenej proti Cirkvi. História poskytuje nemálo príkladov, keď sa sčítania stali obeťou politických záujmov,...
Vážený pán predseda vlády, Vážená pani ministerka, Vážený pán minister, obraciame sa na Vás v situácii, ktorá je pre Slovensko mimoriadne náročná. Citlivo vnímame problémy spôsobené ochorením Covid-19. Rešpektujeme prijímané opatrenia a apelujeme na ich dodržiavanie. Naši duchovní s ochotou slúžia...
Drahí bratia a sestry, obdobie Veľkého Pôstu začne spôsobom, na ktorý nie sme zvyknutí. Kvôli pandémii sa s vami nemôžeme stretnúť v chrámoch, kam ste zvyčajne prichádzali prijať znak popola, ako rozhodnutie konať pokánie a obrátiť sa od hriechov. Aj keď sa popolec fyzicky nedá...
Drahí bratia a sestry, v našom živote sú vzácne výročia, ktoré sa stávajú výzvou. Výzvou zastaviť sa, stíšiť sa a zamyslieť i veľkodušne „chváliť slávnych mužov“ – pre ich činy, múdrosť, udatnosť a obetavosť – ako nám to pripomínajú už starozákonné knihy (porovnaj Knihu Sirachovcovu...
Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2021/2022 bude poskytovať vzdelávanie: 1. v bakalárskych študijných programoch: v odbore Sociálna práca - štúdium rodiny a sociálnej práce; v odbore Učiteľstvo - učiteľstvo náboženskej výchovy 2. v magisterských...

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 ruskov@abuke.sk