RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ 

MENA PANNY MÁRIE 

V RUSKOVE

Cyklotúra

Deti a mladých pozývame v stredu 5. augusta na cyklotúru
do altánku nad Vyšným Čajom.
Tam bude opekačka. Prineste si niečo na opekanie.
Stretneme sa o 10:00 na farskom dvore. 

 

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 magnifikat.ruskov@gmail.com