Rímskokatolícka farnosť

Mena Panny Márie

v Ruskove

Nedeľa Božieho slova


Dobrá videonovina

 

 

 

 

Koronavírus

Platí núdzový stav Opatrenia účinné od 12. januára 2022 Medzi nízkorizikové podujatia sa radia bohoslužby bez spevu a) nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia (účastníci...
Dekrét o oslobodení od účasti na sv. omši

 

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 ruskov@abuke.sk