Rímskokatolícka farnosť

Mena Panny Márie

v Ruskove

 

Príprava na Vianoce pre deti

 

Milodar pre kostoly vo farnosti: 

Milí farníci, v našom kraji bolo vždy pekným zvykom, že veriaci koncom roka prispievali na údržbu, prevádzku a zveľadenie kostolov osobitnou čiastkou (rokovinou). Zvyčajne tak urobili pri svätých omšiach a aj bez toho, aby ich niekto osobitne vyzýval. V čase, keď sa sväté omše neslávia s účasťou veriacich a kostoly sú otvorené len pre individuálnu modlitbu a bez akéhokoľvek príjmu, vás preto povzbudzujeme, aby ste tak urobili. Svoj milodar môžete poukázať na účet kostola, alebo ho po dohode s duchovným otcom odovzdať priamo jemu. Za vašu obetu vám už teraz zo srdca ďakujeme.    

Bankové spojenie:

Ruskov:   SK66 0900 0000 0004 4414 4064

Ďurkov:   SK07 0900 0000 0000 8212 8613

 

Koronavírus

Núdzový stav Vláda SR vyhlasuje dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav.   Zákaz vychádzania Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do...
Dekrét o oslobodení od účasti na sv. omši

 

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 ruskov@abuke.sk