Rímskokatolícka farnosť

Mena Panny Márie

v Ruskove

Zomrel kňaz z nášho dekanátu

Posledná rozlúčka

Oznámenie RÚVZ

 

 

Prosba o milodar pre naše kostoly

Milí farníci,

v našom kraji bolo vždy pekným zvykom, že veriaci koncom roka prispievali na údržbu, prevádzku a zveľadenie kostolov osobitnou čiastkou (rokovinou). Zvyčajne tak urobili aj bez toho, aby ich niekto osobitne vyzýval. Niektorí z vás preto stihli odovzdať svoj príspevok ešte v čase, keď boli kostoly otvorené. Všetkým vám za to vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. Vás, ktorým sa to nepodarilo a chcete prispieť, chceme povzbudiť, aby ste tak urobili. Každé jedno vaše euro je v čase, keď sú kostoly zatvorené a bez akéhokoľvek príjmu, mimoriadne dôležité. Milodar môžete poukázať na účet kostola zverejnený nižšie, alebo ho po dohode s pánom farárom odovzdať priamo jemu. V mene všetkých našich kostolov vám zo srdca ďakujeme. 

Kostol v Ruskove: SK66 0900 0000 0004 4414 4064

Kostol v Ďurkove: SK07 0900 0000 0000 8212 8613

Koronavírus

Hlavný hygienik SR vydal usmernenie o podmienkach, ktoré musia byť splnené pri "individuálnej duchovnej starostlivosti". Tú dnes schválila vláda. „Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Uznesením vlády SR je možné vysluhovanie svätých omší a liturgických...
Kostoly bude možné od štvrtka 1. apríla 2021 navštíviť „za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti.“ Rozhodla o tom dnes vláda. Schválila návrh podpredsedu vlády a minister financií povereného riadením ministerstva zdravotníctva Eduarda Hegera. Túto výnimku zo zákazu...
Od 8. februára sú stále obmedzené verejné slávenia bohoslužieb a verejne sa  sväté omše  sláviť nemôžu. Riadime sa covid automatom a od 8. februára platí IV. stupeň varovania pre celé Slovensko. Povolené sú len obrady ako krst, sobáš a pohreb. Kňazi môžu sláviť v chrámoch bohoslužby...

Novinky

Katolícke hnutie žien Slovenska organizuje zbierku Podeľme sa!, ktorej cieľom  je pomôcť blížnym v  krízových životných situáciách a tiež prispieť k formovaniu povedomia ľudí k solidarite a vzájomnej pomoci. Nejde o to, len dávať almužnu, ale podeliť sa...
Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2021/2022 bude poskytovať vzdelávanie: 1. v bakalárskych študijných programoch: v odbore Sociálna práca - štúdium rodiny a sociálnej práce; v odbore Učiteľstvo - učiteľstvo náboženskej výchovy 2. v magisterských...

 

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 ruskov@abuke.sk